Föreningens hjälparbete

En färst lägesrapport

Nyligen kom det en rapport från vår partner Asal Chhimekee Nepal (ACN) (namnet betyder Goda Grannar). Där berättas om vad Nepals Vänner har varit med och stöttat, plus mycket annat. Dels är det katastrofhjälpen med anledning av översvämningar i somras i samband med de kraftiga monsunregnen. Det var 33 distrikt i östra och centrala Nepal som drabbades av översvämningar och jordskred. 90 människor omkom, 41 personer skadades och 29 personer saknas fortfarande. Totalt var det 36 728 hushåll som drabbades.

ACN bistod med:

 1. Mat och andra förnödenheter till 1 155 familjer som drabbats av översvämning  
 2. Utbildning av drygt 80 personer från några av distrikten i krishantering och hur man förbereder sig för och förebygger en krissituation
 3. Installerade 5 handpumpar för vatten

I rapporten berättas det också om skolutvecklingsprojektet New Hope i Shreenathkot i Gorkha distriktet.

 1. Utbildning av lärare
  1. ACN genomförde en tre-dagars kurs i september för att utrusta och uppmuntra lärare från åtta skolor i området. Utbildningen fokuserade på förståelse för lärande, undervisning, vikten av läroplan, barns utveckling, etc. Utbildningen var både teoretisk och praktisk. Efter utbildningen utryckte en lärare, ”Vi fick nya idéer för hur vi ska undervisa.” Lärarna var mycket glada över det de lärt sig.
 2. Bibliotek
  1. ACN har utrustat 7 skolor i området med bibliotek. Studenterna uppskattade mycket att få nya böcker och annat läsmaterial samt möbler i sina bibliotek.

Om du vill läsa hela rapporten, som är på engelska, skriv till: info@nepalsvanner.se så mailar vi den till dig.

Katastrof i Nepal efter häftiga monsun

Vill du vara med och hjälpa de drabbade så swisha till 1235672381 eller gör en insättning på bankgiro 122-4708. Märk med ”Katastrof Insamling”.

Brev som kom den 14 aug 2019 på engelska från Asal Chhimekees/Goda Grannars direktor, Raju Adhikari

Dear Brothers and Sisters,
You might have heard about continuing rain and devastating flood starting during this weekend.  The facts are as below:
According to the Home Ministry:

 • 28 districts are affected by the rain and flood. The districts on the hills have suffered landslides and in the plain (on the Nepal India border side) are from devastating floods. 
 • Kathmandu valley is also worst affected. 
 • 6 million families are badly affected.
 • 28000 houses have been completely destroyed.
 • 120 people died, 35 people are missing, 1104  people are rescued, 185 were from Kathmandu alone. 
 • In Dolpa District (hill), 11 people with 4 houses are swept away by flood/ and landslide.
 • The displaced people re in the temporary shelter waiting for relief support.  
 • Government is mobilising security personnel in search and rescue and distributing relief supplies. 
 • Farmers have been just planing rice in the plains and hills, especially in the plain, most of the crops are ruined.  80% of the land of the flood-hit districts have been affected.
 • Roads, schools, health posts, sanitation, are destroyed.  Electricity and water supplies have been interrupted. 
 • 400 animals have been killed. 
 • 700 people are trapped in hotels and resort in Terai.
 • Government has formed teams from the central to local level for disaster response and funds have been allocated.
 • A high alert has been announced by the government of Nepal. Government has invited all to help the affected people. 

Videos:

 1. https://youtu.be/LxkkdPhdUEg
 2. https://youtu.be/cwxgwoN4YsM
 3. https://youtu.be/wJQ-3BfkjTg
 4. https://youtu.be/Vwd99k6Dgpc

Plan:

 1. We are gathering information and regularly are in touch with the local Christian Communities and other sources.
 2. Monitoring situation and response most likely to be made from the Government and others. 
 3. Will select mostly vulnerable communities/people group and unreached location for the relieve response.
 4. We will plan 1000 families for immediate relief work for this we will need NPR 70,00,000 (70,000 USD) for food and non-food items. 
 5. We the PCC/ACN team is meeting tomorrow to plan the step forward.

Prayer request:Rain is still increasing and expanding to the hills.  Please pray that it stops.  Pray for the affected people who have lost what they have and they may receive help on time.  Pray for the vulnerable groups, children, elderly people, so on. Pray for resources needed for us to carry out the relief work.
Sourches:

 1. https://www.ndtv.com/world-news/number-of-dead-in-nepal-flood-now-120-six-million-affected-1737990
 2. https://www.kantipurdaily.com/
 3. https://www.ndtv.com/world-news/nepal-to-distribute-rs-1-25-billion-relief-aid-to-flood-hit-farmers-1742914
 4. https://daily-sun.com/post/248229/2017/08/16/Toll-in-Nepal-floods-rises-to-120 

Regards,

Raju
————————————————————————–
Rajendra Kumar Adhikari (Raju), MBA, MSc. in Proj.Mgmt
Executive Director
Contact: 0: 061-522515, M: 9856026490
Post Box 263, Simpani, Bagar, Pokhara, Kaski

1000 Rökfria och Energisnåla spisar, Rolpa distrikt, etapp 2

Rolpa

 • Ett av Nepals minst utvecklade distrikt.
 • Samtliga hushåll i området använder ved som främsta energikälla vid matlagning som sker över öppna eldstäder, då elektricitet saknas i området.
 • Många lider av hälsoproblem då spisarna saknar skorsten vilket gör att inomhusluften i hemmen blir väldigt ohälsosam.
 • Soten bidrar också till en smutsig inomhusmiljö.
 • Eftersom det i regel är kvinnorna som lagar familjens mat är det de som är mest drabbade.
 • Det tar ca 2-3 timmar, varje dag, att samla in bränsle till familjens behov och det är kvinnornas arbete.

Energisnåla och rökfria spisar

 • Brinner renare och reducerar röken inomhus vilket minskar risken att drabbas av luftvägsinfektioner, lunginflammation, sjukdomen kol, astma och lungcancer. Även riskerna för ögon- och öroninfektioner minskar.
 • Ger en ökad bränsleeffektivitet på upp till 60 % och minskar volymen av ved med ungefär hälften. Det medför också att riskerna för avskogning och jorderosion minskar.
 • Minskad bränsleanvändning innebär mindre arbete att samla in ved och ger därmed kvinnorna mer tid att ägna sig åt andra sysslor. För flickorna kan det innebära en ökad möjlighet att gå i skolan och få tid för läxläsning.
 • Renare förbränningskammare resulterar i minskade utsläpp av sot med 50-90%. Att minska sot-utsläppen är viktigt både ur hälsosynpunkt och för att minska den negativa effekten på klimatet.
 • Minskning av växthusgasutsläpp med cirka 4 ton koldioxid per år och spis.

Bakgrund

Föreningen Nepals Vänner har fått en förfrågan av Internation Nepal Fellowship att stödja ett projekt i Nepal som handlar om att ge 1 007 energisnåla och rökfria spisar till marginaliserade människor i Rolpa distriktet i västra Nepal.

International Nepal Fellowship (INF) är en internationell och ekumenisk kristen biståndsorganisation som grundades 1952. INF är en av den äldsta internationella icke-statliga organisationerna i Nepal.

Målsättning

Projektet kommer innebära en positiv inverkan på människornas liv när det gäller hälsan och bidrar också till att minska den snabba skogsskövlingen som pågår. Det minskade behovet av ved innebär en mindre arbetsbörda för kvinnorna.

Projektet kommer att genomföras tillsammans med de lokala Nepalesiska myndigheterna.

Insamling

En energisnål och rökfri spis för en familj kostar 500 kronor. Vill du vill vara med och hjälpa människorna i Rolpa till en bättre hälsa och vardag? Märk insättningen med ”Spisar”.

Bilder från förra projektets utdelningen av spisar.

Tornadodrabbade distrikten, Bara-Parsa

Den 31 mars 2019 drabbades två distrikt i östra Nepal av en mycket kraftig tornado. Det var distrikten Bara – Parsa som ligger på Terai och gränsar emot Indien. De flesta av de drabbade var fattiga. Mer än 35 personer dog i stormen och 80% av husen förstördes.

Vår partner Goda Grannar (ACN) var snabbt på plats för att bistå med katastrofhjälp och fördelade hygienartiklar, mat, kokkärl, kläder, etc. Allt gjorde tillsammans med de lokala myndigheterna.

Sedan den första katastrofhjälpen var slutförd har ACN börjat genomföra trauma bearbetning med fokus på barn och kvinnor.

Nepals Vänner stödjer detta arbete ekonomiskt.

New Hope

Vårt nya projekt kallas för New Hope. New Hope-projektet kommer att innehålla många delar. Bland annat kommer elever som saknar medel för att betala skolavgifter, uniformer och skolmaterial att få hjälp med det. Lärarna ska få adekvat fortbildning som kommer att följas upp lokalt på de fyra skolor (Arkul Primary School är en av dem) som ingår i projektet. Olika insatser kommer att göras för att öka det lokala engagemanget för skolorna.

Vi vill vara med och ge ett nytt hopp till människor på landsbygden, i en del av Gorkha-distriktet, vilket var ett av de områden som drabbades värst. Vi hoppas få fler familjer att vända hem igen, när de ser att skolorna byggs upp och lärarna får hjälp att uppehålla kvalitén på undervisningen.

Projektet beräknas pågå i två/tre år med början 2018. Vi är förstås extra glada om du väljer en stående överföring och är med och stöder projektet under hela den här tiden. Du kan avsluta din överföring när som helst. (Se rubriken Stöd & sponsorer för kontonummer etc).

Rökfria och energisnåla spisar, Rolpa distrikt, etapp 1

2018 beslutade Föreningen Nepals Vänner att stödja International Nepal Fellowship (INF) projekt, ”Improved Cooking Stove” (ICS). Målet är att förse 1280 fattiga och marginaliserade personer från 250 hushåll med energieffektiva och rökfria spisar.

Rolpa distriktet tillhör ett av de fattigaste och minst utvecklade. Läskunnigheten är 60 % för män och 50 % för kvinnor.

Av de 250 hushållen är 113 familjer extremt fattiga d.v.s. deras jordbruk täcker bara familjens matbehov under 3 månader per år. De övriga 137 hushållen har tillgång till mat från 3 till 6 månader om året.

Hela 97 % av hushållen använder ved som främsta energikälla vid matlagning. De flesta är jordbrukare.

De flesta använder traditionella, öppna eldstäder för sin matlagning. Dessa eldstäder förbrukar inte bara mycket ved utan bidrar också till hälsomässiga problem eftersom de saknar rökgång och därmed gör inomhusluften i hemmen väldigt ohälsosam. De som lagar familjens mat är främst kvinnor och flickor.

Under stödkonserten i Jönköping den 6 okt 2018 samlades det sista in för att bekosta spisarna i Rolpa.

Arkul Primary School, Gurkha distrikt

2015 beslöt Föreningen Nepals Vänner att bekosta byggnationen av en lågstadieskola genom Asal Chhimekee Nepal. Skolan heter ”Arkul Primary School” och ligger i Shreenathkot i Gurkha distrikt. Skolan förstördes helt vid den stora jordbävningen 2015. Byggnationen började i november 2016 och invigdes i juni 2017 av lokala politiska ledare och representanter från Goda Grannar. En grupp från Sverige besökte skolan i november 2017. Vid besöket delades ut skolväskor till barnan innehållande skrivböcker, pennor etc.

Öronsjukhuset, Pokhara

2012 beslöt föreningen Nepals Vänner att stödja byggnationen av ett öronsjukhus i Pokhara, som International Nepal Fellowship, INF, är huvudman för. Öronsjukhuset invigdes i november 2015 och är i full drift.