Föreningens hjälparbete

New Hope

Vårt nya projekt kallas för New Hope. New Hope-projektet kommer att innehålla många delar. Bland annat kommer elever som saknar medel för att betala skolavgifter, uniformer och skolmaterial att få hjälp med det. Lärarna ska få adekvat fortbildning som kommer att följas upp lokalt på de fyra skolor (Arkul Primary School är en av dem) som ingår i projektet. Olika insatser kommer att göras för att öka det lokala engagemanget för skolorna.

Vi vill vara med och ge ett nytt hopp till människor på landsbygden, i en del av Gorkha-distriktet, vilket var ett av de områden som drabbades värst. Vi hoppas få fler familjer att vända hem igen, när de ser att skolorna byggs upp och lärarna får hjälp att uppehålla kvalitén på undervisningen.

Projektet beräknas pågå i två/tre år med början 2018. Vi är förstås extra glada om du väljer en stående överföring och är med och stöder projektet under hela den här tiden. Du kan avsluta din överföring när som helst. (Se rubriken Stöd & sponsorer för kontonummer etc).

Rökfria och energisnåla spisar, Rolpa distrikt

2018 beslutade Föreningen Nepals Vänner att stödja International Nepal Fellowships (INF) projekt, ”Improved Cooking Stove (ICS)”. Målet är att förse 1280 fattiga och marginaliserade personer från 250 hushåll med energieffektiva och rökfria spisar.

Rolpa distriktet tillhör ett av de fattigaste och minst utvecklade. Läskunnigheten är 60 % för män och 50 % för kvinnor.

Av de 250 hushållen är 113 familjer extremt fattiga d.v.s. deras jordbruk täcker bara familjens matbehov under 3 månader per år. De övriga 137 hushållen har tillgång till mat från 3 till 6 månader om året.

Hela 97 % av hushållen använder ved som främsta energikälla vid matlagning. De flesta är jordbrukare.

De flesta använder traditionella, öppna eldstäder för sin matlagning. Dessa eldstäder förbrukar inte bara mycket ved utan bidrar också till hälsomässiga problem eftersom de saknar rökgång och därmed gör inomhusluften i hemmen väldigt ohälsosam. De som lagar familjens mat är främst kvinnor och flickor.

Under stödkonserten i Jönköping den 6 okt 2018 samlades det sista in för att bekosta spisarna i Rolpa.

Arkul Primary School, Gurkha distrikt

2015 beslöt Föreningen Nepals Vänner att bekosta byggnationen av en lågstadieskola genom Asal Chhimekee Nepal. Skolan heter ”Arkul Primary School” och ligger i Shreenathkot i Gurkha distrikt. Skolan förstördes helt vid den stora jordbävningen 2015. Byggnationen började i november 2016 och invigdes i juni 2017 av lokala politiska ledare och representanter från Goda Grannar. En grupp från Sverige besökte skolan i november 2017. Vid besöket delades ut skolväskor till barnan innehållande skrivböcker, pennor etc.

Öronsjukhuset, Pokhara

2012 beslöt föreningen Nepals Vänner att stödja byggnationen av ett öronsjukhus i Pokhara, som International Nepal Fellowship, INF, är huvudman för. Öronsjukhuset invigdes i november 2015 och är i full drift.