Nyheter

Föreningen Nepals Vänner

Om föreningen

Föreningen Nepals Vänner bildades för att ”stödja personella och andra insatser i Nepal, inklusive kunskapsutbyte mellan våra länder, med syfte att främja Nepals utveckling”.

Vi kontaktar privatpersoner, second hand-butiker, företag, kyrkor och organisationer för att ordna finansiering.

Rökfria och energisnåla spisar, Rolpa distrikt

2018 beslutade Föreningen Nepals Vänner att stödja International Nepal Fellowships (INF) projekt, ”Improved Cooking Stove (ICS)”. Målet är att förse 1280 fattiga och marginaliserade personer från 250 hushåll med energieffektiva och rökfria spisar.

Rolpa distriktet tillhör ett av de fattigaste och minst utvecklade. Läskunnigheten är 60 % för män och 50 % för kvinnor.

Av de 250 hushållen är 113 familjer extremt fattiga d.v.s. deras jordbruk täcker bara familjens matbehov under 3 månader per år. De övriga 137 hushållen har tillgång till mat från 3 till 6 månader om året.

Hela 97 % av hushållen använder ved som främsta energikälla vid matlagning. De flesta är jordbrukare.

De flesta använder traditionella, öppna eldstäder för sin matlagning. Dessa eldstäder förbrukar inte bara mycket ved utan bidrar också till hälsomässiga problem eftersom de saknar rökgång och därmed gör inomhusluften i hemmen väldigt ohälsosam. De som lagar familjens mat är främst kvinnor och flickor.

 

Arkul Primary School, Gurkha distrikt

2015 beslöt Föreningen Nepals Vänner att bekosta byggnationen av en lågstadieskola genom Asal Chhimekee Nepal. Skolan heter ”Arkul Primary School” och ligger i Shreenathkot i Gurkha distrikt. Skolan förstördes helt vid den stora jordbävningen 2015. Byggnationen började i november 2016 och beräknas vara klar i mars/april 2017.

 

Öronsjukhuset, Pokhara

Under 2013 beslutade föreningen Nepals Vänner att stödja byggnationen av ett öronsjukhus i Pokhara, som International Nepal Fellowship, INF, är huvudman för. Öronsjukhuset invigdes i november 2015 och är i full drift.

Styrelse

Torsten Åhs, ordförande

Bo Wikström – kassör

Bernt-Olof Konnebäck, sekreterare

Peder Eriksson

Ewa Friman

Marie Schön

Suppleanter: Paul Friman och Ulla Eriksson

Revisorer

Nermina Piric

Conny Harrysson (supl)

Stöd

Det finns några olika möjligheter att ge sitt stöd till föreningen Nepals Vänner

Bankgiro:            122–4708

Plusgiro:             656442–1

Banköverföring: Clearing nr 9960, konto 420 656 442–1

Swish:                123 567 23 81