Nyheter

Tornado drabbade distrikt

Den 31 mars 2019 drabbades två distrikt i östra Nepal av en mycket kraftig tornado. Det var distrikten Bara och Parsa som ligger på Terai och gränsen mot Indien. De flesta av de drabbade var fattiga. Mer än 35 personer dog i stormen och 80% av husen förstördes.

Vår partner Goda Grannar (ACN) var snabbt på plats för att bistå med katastrofhjälp och fördelade hygienartiklar, mat, kokkärl, kläder, etc. Allt gjorde tillsammans med de lokala myndigheterna.

Sedan den första katastrofhjälpen var slutförd har ACN börjat genomföra trauma bearbetning med fokus på barn och kvinnor.

Nepals Vänner stödjer detta arbete ekonomiskt.

Etapp 2

Etapp 2, Rökfria och Energisnåla spisar, Rolpa distrikt

Föreningen Nepals Vänner har fått en ny förfrågan från International Nepal Fellowship (INF) om en fortsättning på projektet, Rökfria och Energisnåla spisar i Ropla Distriket. Denna gång gäller det drygt 1000 spisar till lika många familjer.

Mer information kommer snart.

Föreningen Nepals Vänner

Om föreningen

Föreningen Nepals Vänner bildades för att ”stödja personella och andra insatser i Nepal, inklusive kunskapsutbyte mellan våra länder, med syfte att främja Nepals utveckling”.

Vi kontaktar privatpersoner, second hand-butiker, företag, kyrkor och organisationer för att ordna finansiering.

Styrelse

Torsten Åhs, ordförande

Bo Wikström – kassör

Peder Eriksson, sekreterare

Bernt-Olof Konnebäck

Ewa Friman

Marie Schön

Suppleanter: Paul Friman och Ulla Eriksson

Revisorer

Nermina Piric

Conny Harrysson (supl)

New Hope

Vårt nya projekt kallas för New Hope. New Hope-projektet kommer att innehålla många delar. Bland annat kommer elever som saknar medel för att betala skolavgifter, uniformer och skolmaterial att få hjälp med det. Lärarna ska få adekvat fortbildning som kommer att följas upp lokalt på de fyra skolor (Arkul Primary School är en av dem) som ingår i projektet. Olika insatser kommer att göras för att öka det lokala engagemanget för skolorna.

Vi vill vara med och ge ett nytt hopp till människor på landsbygden, i en del av Gorkha-distriktet, vilket var ett av de områden som drabbades värst. Vi hoppas få fler familjer att vända hem igen, när de ser att skolorna byggs upp och lärarna får hjälp att uppehålla kvalitén på undervisningen.