Om Föreningen Nepals Vänner

Om föreningen

Föreningen Nepals Vänner bildades för att ”stödja personella och andra insatser i Nepal, inklusive kunskapsutbyte mellan våra länder, med syfte att främja Nepals utveckling”.

Vi kontaktar privatpersoner, second hand-butiker, företag, kyrkor och organisationer för att ordna finansiering.

Styrelse

Torsten Åhs, ordförande

Bo Wikström, kassör

Bernt-Olof Konnebäck, sekreterare

Peder Eriksson

Ewa Friman

Marie Schön

Suppleanter: Paul Friman och Ulla Eriksson

Revisorer

Nermina Piric

Conny Harrysson (supl)

 

Våra samarbetspartners

Evangeliska Frikyrkan

Kristen missionsrörelse med långvarig och stort arbete i Nepal.

International Nepal Fellowship

En av de äldsta NGOs i Nepal. Började arbetet 1952 med ett sjukhus i Pokhara. Ekumenisk och internationell biståndsorganisation i Nepal.

Asal Chhimekee Nepal, Goda grannar

40-tal kyrkor i Pokhara som samarbetar med socialt arbete bland de mest behövande.