Startsida

Vi är mycket tacksamma för alla gåvor som kommit in till våra projekt i Nepal under 2019. Drygt 260 000 kr! Vi, du och jag, får vara med och göra skillnad för människor i Nepal.

Under detta år 2020 fortsätter vi med projekten New Hope och Spisprojektet.

Nedan är staplar för januari månads inkomna medel.

Alla gåvor från privatpersoner går oavkortat till våra olika projekt. De små administrativa och andra kostnader har täckts av annonsintäkter från företag, med råge!

Bankgiro: 122–4708 • Plusgiro: 656442–1

Swish konto: 123 567 23 81

Inkomna gåvor januari 2020