Startsida

Vi är mycket tacksamma för alla gåvor som kommit in till våra projekt i Nepal under 2019. Drygt 260 000 kr! Vi, du och jag, får vara med och göra skillnad för människor i Nepal.

Under detta år 2020 fortsätter vi med projekten New Hope och Spisprojektet.

Nya staplar kommer i februari.

Alla gåvor från privatpersoner går oavkortat till våra olika projekt. De små administrativa och andra kostnader har täckts av annonsintäkter från företag, med råge!

Bankgiro: 122–4708 • Plusgiro: 656442–1

Swish konto: 123 567 23 81

Insamlingsresultatet för 2019

Inkomna gåvor januari – december 2019